Vanliga frågor

Här är en samling av de vanligaste frågorna om Knapptryckarna och direktdemokrati som vi ofta får.

 • Vad är den största skillnaden mellan Knapptryckarna och andra partier?
  Att vi har inte har ett partiprogram. Istället frågar vi folket vad de tycker i olika sakfrågor. Knapptryckarna vill också ha ett korruptionslöst system där makthavande individer eller föreningar m.m. inte kan exempelvis mutas med villkorade pengar, använda nepotism, vända kappan efter vinden etc. Med Knapptryckarna slipper väljarna att välja det minst sämsta alternativet då vi går efter vad individen röstar om.
 • Vart står Knapptryckarna politiskt, till vänster eller höger?
  Knapptryckarna är inget av dem, samtidigt som vi är allting. Vi är det samlade folkets vilja, deras budbärare och ingenting mer.
 • Kommer Knapptryckarnas representanter, väl satta på sina poster, utkassera riksdagsmäns höga löner?
  Nej. Våra budbärare kommer rekommenderas donera valfri summa pengar tillbaka till partiet som går till kostnader och löner för partiets personal på utsidan av riksdagen. Dessa donationer kommer redovisas öppet på vår hemsida löpande. Pengarna kommer användas för att stärka direktdemokratin i Sverige.
 • Är min röst bortkastad på ett litet parti som Knapptryckarna?
  Förutom att vi är ett parti är vi också en folkrörelse. Vi ser vägen via riksdagen som snabbare och mer effektiv men det är inte ett oumbärligt sätt att nå folket. Vi tar tiden på oss att växa oss starkare genom att sakta men säkert informera människor om möjligheterna med direkt demokrati. Om man lägger sin röst på de redan etablerade partierna bör man också ställa sig frågan huruvida det verkligen går bättre för Sverige med tanke på vilka styren vi hittills haft och om inte ett drygt 100-årigt system är moget för en uppdatering?
 • Hur ställer sig Knapptryckarna till sakfrågor såsom kärnkraft, NATO, EU etc?
  Eftersom Knapptryckarna styrs av folket där alla är välkomna, oavsett politisk hemvist, är svaret att Knapptryckarna inte har några tycken i olika sakfrågor. Det enda vi vill ha är direkt demokrati för folket och våra budbärare representerar inte ett valprogram.
 • Riksdagen tar årligen 2000-3000 beslut. Förväntas folket sätta sig in i varje sakfråga och sedan rösta om detta?
  Nej, men Knapptryckarna vill att folket ska få styra och genom ett poängsystem ska sakfrågor lyftas för att slutligen bli motioner, som det sedan ska röstas om. Alla människor har sina intressen och hjärtefrågor i olika ämnen och där man har extra kunskap. Knapptryckarna tror på individen och ger folket en chans att forma Sverige genom Folkinitiativ. Vi tror också på folkbildning och ett oberoende media.
 • Om folket ska bestämma, kommer det inte att bli anarki då?
  När maktpyramiden har vänts och makten utgår från folket kommer betalda tjänstemän och myndighetspersoner på bland annat kanslier och departement fortfarande finnas kvar. Likadant gäller naturligtvis samma sak för polisväsende, militär osv.
 • Hur ska folket få kunskap om sakfrågornas för- och nackdelar?
  I våra röstmotorer kommer det att presenteras för- och nackdelar, av oberoende expertis och från objektiva mediakällor, översatt från krånglig kanslisvenska så att alla kan förstå och där man individuellt kan gradera hur viktig sakfrågan är. Det planeras också kommentarsfält för varje valalternativ där debatter kan hållas.
 • Är röstmotorerna säkra?
  Knapptryckarna ifrågasätter starkt ett valsystem som består av enbart lappar. När miljardbelopp idag överförs digitalt mellan banker och företag, våra pensionspengar ligger digitalt och så mycket annan känslig och personlig information förvaras digitalt borde självklart även sakfrågor och röstningar kunna göras digitalt. Pappersformatet kommer självklart finnas kvar men i mycket mindre utsträckning så att det blir möjligt för alla att göra sin röst hörd i de sakfrågor som berör dem. En mycket vanlig felfaktor, som dessutom är högst manipulativbar, brukar vara den mänskliga faktorn, där riskerna för fel kraftigt reduceras via ett till största delen digitalt system där resultaten syns i realtid. Dessutom spar vi på miljön!
 • Har Knapptryckarna någon politisk erfarenhet?
  Ja, många av våra medlemmar har eller har haft politiska uppdrag. Dessutom är många av Knapptryckarnas medlemmar med organisatorisk erfarenhet och ofta med många års yrkeserfarenhet inom väldigt skiftande branscher. Dessutom har vi sunt förnuft och respekt för våra medmänniskor, stora som små.
 • Är Knapptryckarna ensamma om denna idé?
  Schweiz och många amerikanska stater införlivade direkt demokrati i sina konstitutioner under 1800-talet men redan det antika Grekland, särskilt i Aten, där beslut fattades av människors församlingar med cirka 1 000 manliga medborgare använde sig av direkt demokrati. Över 20 delstater i USA har folkinitiativ vilket innebär att folkomröstning måste hållas om tillräckligt många namn lämnas in vilken fråga det än gäller. Ändå finns det egentligen bara ett enda land som verkligen kan kalla sig för en direkt demokrati, och det är Schweiz. Efter första världskriget var direktdemokratin vanlig i Europa. Österrike, Tyskland, Tjeckoslovakien, Litauen, Lettland, Estland, Grekland, Irland och Schweiz var alla direktdemokratier fram till efter andra världskriget.
  Knapptryckarna ämnar att samarbeta med det växande nätverket av direktdemokratiska partier, bland annat det tyska Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) och the Swiss People’s Party.
 • Kommer ni att ställa upp i regioner och landsting?
  Ja, absolut men hittills har inte vår bemanning varit tillräcklig för landets alla kommuner, men det kommer och valet 2026 beräknar vi vara redo!

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå