349 riksdagsledamöter vs 7.500.000 medborgare

DIREKTDEMOKRATI

Detta är det vi kämpar för, att det svenska folket skall få bestämma i alla STORA frågor, så att det vi kämpar för är en funktion, men via den s k funktionen så har vi våra fingrar i alla stora syltburkar. Sen kommer det mesta vara sig likt, förutom att dom stora besluten kommer att gå i folkets riktning…

REPRESENTATIV DEMOKRATI

Visst är tanken god ifrån oss som skall känna oss representerade av våra folkvalda. Men allt som oftast tar ju vår Regering och Riksdag beslut som inte linjerar med vad folket känner i frågan.

DEMOKRATUR

I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar ska släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever kvar i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps.
Dock ska tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå