Partiprogram
Och inget annat!

Introduktion

”Vi är en ”ide” och en urkraft i dagsläget. Frågan kom upp en kall vintermorgon; KAN VI INTE BESTÄMMA SJÄLVA istället för att 349 st oinsatta partiboksföljare sitter och trycker på sina knappar i Riksdagen. Är detta inte något vi kan syssla med själva, lite som i Schweiz. Dom har ju detta inplanterat i sitt system. Vi tänkte att vi skall visa politikerna att vi knappt är oense om något, för detta kan man ju se i dessa omröstningar vi gör dagligen. Det som händer nu i Riksdagen, det är ju att man bakar in folk i olika fack och polariserar oss till en sådan milda grad att folk tappar förståndet och logiken och splittringen blir total. Vi vill satsa ENDAST på sakfrågor och inget annat än sakfrågor och vi vill motverka polariseringen i samhället. Vi måste ta befälet över våra egna liv nu, denna sandlåda i Rosenbad, den måste upphöra!

KNAPPTRYCKARNA VISAR VÄGEN!” II Ulf Bejerstrand, grundare

Programförklaring

– Knapptryckarnas grundkoncept innefattar en enda fråga, vilken är direktdemokrati. Vi vill införa folkstyre i Sverige och frångå den representativa demokratin som lett oss dithän vi nu befinner oss. Det är dags för en förändring — ett systemskifte. Vi vill ändra Sverige i dess grundvalar och ge makten till folket runt om i landet, äkta folkstyre är vår enda fråga. Väl i riksdagen vill vi presentera folkets röst i de större sakfrågorna som riksdagen röstar om. Vi kommer inte att vara där för att debattera, vi kommer enbart representera folkviljan. Knapptryckarnas representanter kommer aldrig att framföra sin egen åsikt — däremot kan vi tänkas framföra argument citerat direkt från folket till varför folket har röstat som de gjort i respektive fråga. Detta är vårt koncept vilket utgör pelama och grunden för rörelsen.

Delmål

Knapptryckarnas delmål är: * Att bli invalda i riksdagen genom att vinna folkets förtroende via lyckad marknadsföring och energiskt valarbete.

  • Att i riksdagen redovisa folkets röst i de sakfrågor som riksdagen har omröstningar i.
  • Att inte yttra personliga åsikter och följa folkets röst till 100%.

Slutmål

Vårt slutmål är egen majoritet i riksdagen och då införa möjligheten för folket att lyfta sakfrågor för folkomröstning och därmed forma Sverige utan yttre påverkan. Att reformera riksdagen och fasa ut den representativa demokratin som vi känner till idag för att ersättas av folkstyre.

Grundat av Ulf Bejerstrand 2021.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå