Knapptryckarna

Vad är Direkt Demokrati och hur fungerar det?

Dagens system – Representativ demokrati

Dagens system kallas ”Representativ demokrati”. Vilket innebär att du röstar på ett parti som du då ger mandat att representera dig när riksdagen röstar. Det leder till att de (riksdagsledamöterna) väljer hur din röst används i omröstningar och de kan gå emot din vilja vare sig du vill eller inte. Du måste vänta tills vi har ett nytt val och då välja ett annat parti. Eftersom våra val vanligtvis sker vart 4e år kan väntan bli lång innan du kan påverka med din röst igen.

Direkt Demokrati

Knapptryckarna vill införa Direkt Demokrati. Det är ett system som ger folkets röst påverkan i viktiga sakfrågor. Detta sker genom att medborgare röstar i sakfrågorna, de frågor som vanligtvis riksdagen röstar om. Alltså ett system som ger medborgarna kontinuerlig möjlighet att vara med och ta beslut varje dag, inte bara vart 4e år. Schweiz med sina folkomröstningar är en förebild, men här tar vi det till 2.0.

Praktiskt kommer det att gå till på det viset att när en fråga ska röstas om i riksdagen läggs frågan upp på Knapptryckarnas röstprocessor. Som privatperson går man in på Knapptryckarnas röstprocessor, och röstar för eller emot frågan, därefter röstar Knapptryckarnas representanter som sitter i Riksdagen i enlighet med folkets röst. I förlängningen kommer inga representanter för partierna att behövas i Riksdagen utan sakfrågorna beslutas direkt via en röstgenerator och genomförs sedan av administrativ personal.

Din röst blir vår röst i riksdagen!

Knapptryckarna – Enfrågeparti? Nej inte riktigt.

Även om Knapptryckarna kan uppfattas som ett enfrågeparti, så stämmer det inte riktigt. Med direkt demokrati formar vi våra sakfrågor utifrån hela folkets vilja. I dagsläget vet vi inte vad folket vill, men Knapptryckarna är de som kommer representera FOLKETS RÖST. Det innebär att Knapptryckarna kommer stå för resultatet NI röstar fram i respektive sakfråga.

Gör då er röst hörd genom Knapptryckarna och rösta! Det är Vi, folket som är experterna, inte de 349 i riksdagen, där deras kompetens i huvudsak mäts i förmågan att följa partiboken. Tillsammans skapar vi den värld vi vill leva i och den framtid där våra barn kommer att tacka oss för det vi skapat för deras skull.

Creeper MediaCreeper