Ram till profilbild fb
  • Våra budbärare kommer inte debattera i talarstolen – utan enbart lägga fram folkets röst vid omröstningarna och även eventuellt läsa upp några argument direkt från folket.
  • Våra budbärare kommer således inte framföra sina egna personliga åsikter alltså enbart belysa folkviljan.
  • Våra budbärare kommer rekommenderas donera valfri summa pengar tillbaka till partiet som går till kostnader och löner för partiets personal på utsidan av riksdagen. Dessa donationer kommer redovisas öppet på vår hemsida löpande.
  • Våra budbärare kommer även löpande redovisa vad dom gör inne i riksdagen så medlemmar och folk i allmänhet på utsidan kan följa arbetet på insidan.
  • Våra budbärare kommer delta i utskotten och därinne samla på sig information och förmedla denna information ut till folket för att förbereda folket inför kommande omröstningar i sakfrågor.
  • Våra budbärare kommer vara folkets ögon och öron på insidan.
Ram till profilbild fb