Vägskatten

Ska vi avskaffa vägtrafikskatten?

Denna röstning är från en insändare.

"Skatten på fordon är redan så hög att det måste finnas tillräckligt med pengar för att bygga och underhålla vägarna. Speciellt med tanke på att ca. 70 % av vårt vägnät sköts av privata vägföreningar."


Följande går att läsa på www.riksdagen.se om Vägtrafikskattelagen.
1 kap. Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 §   Vägtrafikskatt i form av fordonsskatt och saluvagnsskatt ska betalas till staten för vissa fordon enligt denna lag.

För vissa personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar ska fordonsskatt i stället betalas till staten enligt lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt.
Lag (2009:1468).

Läs mer på ovan givna länk men under Kapitel 2; Fordonsskatt.


137 röster · 137 svar