Knapptryckarna vill ha direktdemokrati/medborgarstyre för alla röstberättigade medborgare i Sverige.

Med vår Tyck & Tryck vill vi visa hur enkelt det är att rösta i olika sakfrågor. Samtidigt ställer vi oss frågan huruvida våra folkvalda lyssnar på och arbetar för folket?

Knapptryckarna. För att du ska kunna rösta på dig själv.

Lämna förslag på sakfrågor

    Logotype partiet och folkrörelsen Knapptryckarna