Knapptryckarna vill ha direktdemokrati/medborgarstyre för alla röstberättigade medborgare i Sverige.

Med vår Tyck & Tryck vill vi visa hur enkelt det är att rösta i olika sakfrågor. Samtidigt ställer vi oss frågan huruvida våra folkvalda lyssnar på och arbetar för folket?

Knapptryckarna. För att du ska kunna rösta på dig själv.

På grund av återkommande intrång i röstmotorn nollställs denna med jämna mellanrum. Men poängen är att visa hur lätt det kommer att kunna bli att rösta i sakfrågor och vår huvudröstmotor kommer att vara betydligt mer förstärkt.

Du kan prenumerera på nya frågor via RSS här.

Lämna förslag på sakfrågor

    Logotype partiet och folkrörelsen Knapptryckarna