• Är röstmotorerna säkra?
    Knapptryckarna ifrågasätter starkt ett valsystem som består av enbart lappar. När miljardbelopp idag överförs digitalt mellan banker och företag, våra pensionspengar ligger digitalt och så mycket annan känslig och personlig information förvaras digitalt borde självklart även sakfrågor och röstningar kunna göras digitalt. Pappersformatet kommer självklart finnas kvar men i mycket mindre utsträckning så att det blir möjligt för alla att göra sin röst hörd i de sakfrågor som berör dem. Den digitala versionen kommer att ha mycket hög säkerhet via bland annat digitalt ID. En mycket vanlig felfaktor, som dessutom är högst manipulativbar, brukar vara den mänskliga faktorn, där riskerna för fel kraftigt reduceras via ett till största delen digitalt system där resultaten syns i realtid. Dessutom spar vi på miljön!
  • Hur ska folket få kunskap om sakfrågornas för- och nackdelar?
    I våra röstmotorer kommer det att presenteras för- och nackdelar, av oberoende expertis och från objektiva mediakällor, översatt från krånglig kanslisvenska så att alla kan förstå och där man individuellt kan gradera hur viktig sakfrågan är. Det planeras också kommentarsfält för varje valalternativ där debatter kan hållas.
  • Riksdagen tar årligen 2000-3000 beslut. Förväntas folket sätta sig in i varje sakfråga och sedan rösta om detta?
    Nej, men Knapptryckarna vill att folket ska få styra och genom ett poängsystem ska sakfrågor lyftas för att slutligen bli motioner, som det sedan ska röstas om. Alla människor har sina intressen och hjärtefrågor i olika ämnen och där man har extra kunskap. Knapptryckarna tror på individen och ger folket en chans att forma Sverige genom Folkinitiativ. Vi tror också på folkbildning och ett oberoende media.