Rättsväsendet

Straffrabatt är en rättspraxis i Sverige som innebär att den som döms för ett brott får sitt straff minskat. Från och med 2 januari 2022 slopades straffrabatten för unga mellan 18-20 år vid brott där straffminimum uppgår till minst ett års fängelse, eller där straffvärdet uppgår till minst ett års fängelse. Från och med samma datum skall dessutom samma straff kunna utdömas för unga som för vuxna, exempelvis livstid. Ska straffrabatter i alla former, avskaffas?
15 röster

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *