Massmedia

Presstöd är ett ekonomiskt bidrag från staten till tidningar, främst dagspress. Sedan 1 februari 2019 har det ersatts med mediestöd som även omfattar nätpublikationer [1]. Syftet med de svenska press- och mediastöden är att främja mångfald och konkurrens inom dagspressen. Ska vi ha presstöd i Sverige?
14 röster

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *