Kallelse till Knapptryckarnas årsmöte 2023

Årsmötet äger rum den 12 mars kl. 13.00 i Stockholm.
Plats kommer att meddelas senast en vecka före årsmötet.

VIKTIGT:
– Har du en fråga du vill skall tas upp på årsmötet för omröstning så skickar du den till: info@knapptryckarna.se

Sist men inte minst – så ser vi gärna att du anmäler din medverkan så att vi kan planera för rätt antal deltagare.
Anmäl dig via mail till: info@knapptryckarna.se
Verksamhetsberättelse 2022
Resultat och balansräkning 2022
Ulf Beijerstrands förslag till stadgar
Leif Wilunds förslag till stadgar
Revisionsberättelse 2022