Demokrati

Demokrati (från grekiskans δήμος, démos – folk och κρατος, krátos – styre, herravälde, översatt: folkstyre eller folkmakt) är ett styrelseskick där den politiska makten i en stat utgår från dess medborgare genom fria och allmänna val. Demokrati innebär också en övertygelse om att alla människor är värda lika mycket och att alla människor ska ha tillgång till samma grundläggande rättigheter, de mänskliga rättigheterna. Känns det som att vi lever i en demokrati idag?
22 röster

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *