Barn & sexualundervisning

Ska sexualitet ingå som en del av alla ämnen, från förskoleklass och dom närmsta åren därefter, som Skolverket nu planerar?
17 röster · 17 svar

Denna röstning är avslutad